Dni Ursynowa

Uczniowie klasy 1a wraz z nauczycielami SP 343 wzięli udział w jubileuszowych 25-tych Dniach Ursynowa. M.in. na zajęciach z logorytmiki przygotowywali występ, który zaprezentowany został na scenie przy placu zabaw obok „Parku Jurajskiego”.

Gratulujemy udanego pokazu!

J. Ławicka

Innowacja pedagogiczna – logorytmika w klasie 1a

Dźwięki docierające ze środowiska do człowieka w każdym wieku mają wpływ na jego psychikę i prowokują powstawanie stanów emocjonalno – poznawczych. Docierają także do układu nerwowego, wegetatywnego i mięśni szkieletowych. Źródłem dźwięków mogą być: głos ludzki i instrumenty muzyczne.

Pierwsze wzmianki dotyczące pozytywnego wpływu muzyki na rozwój oraz zdrowie człowieka znajdują się już w „Państwie” Platona (wg Platona „rytm i harmonia najmocniej się czepia duszy przynosząc piękny wygląd”) i „Poetyce” Arystotelesa (który pisze o jej oczyszczającej mocy). O wpływie muzyki na rozwój dzieci mówił również w swoich dziełach Jan Amos Komeński. W XVI wieku, twierdził, że słuchanie muzyki i nauka łatwych piosenek kształtuje usposobienie dziecka.

Od szóstego miesiąca życia płód ludzki już jest zdolny do przetwarzania dźwięku, który stymuluje również błędnik odpowiedzialny za właściwe napięcie mięśniowe, tak ważne dla prawidłowego rozwoju ruchowego dziecka. Pierwszymi dźwiękami, który docierają do płodu są odgłosy z wnętrza matki – rytm bicia jej serca i pulsujący rytmicznie przepływ krwi w układzie krwionośnym. Rytm ten na zawsze pozostaje podstawą naszej potrzeby rytmu w muzyce i rozwoju języka. Już wtedy dziecko doświadcza pierwszych wrażeń związanych z rytmem poprzez wrażenia słuchowe, przewodnictwo kostne, wibrację i przez stymulację przedsionkową w wyniku ruchów matki, a następnie swoich własnych. Kiedy rodzice kołyszą niemowlęta lub miarowo je poklepują, u dzieci zaczyna rozwijać się umiejętność wyczuwania z rytmu.

Muzyka kształtuje pamięć aktywną, podzielność uwagi, twórczą wyobraźnię oraz kompetencje poznawcze: od spostrzegania, poprzez klasyfikowanie do ocen estetycznych. Inne funkcje muzyki związane są z rozwojem samodzielności myślenia, zaspokajaniem potrzeby ekspresji, jak również wpływają na zdolności komunikacyjne. Muzyka tworzy świat przeżyć, kształtuje emocjonalność i wrażliwość, wpływa w szczególny sposób na rozwój dzieci, które od urodzenia do 5 – 6 roku życia rozwijają się wyjątkowo dynamicznie” (Paterek,  Tomicka, Projekt Mały Kolberg). Badania przeprowadzone przez E. Czerniawską pokazują, że kontakt z muzyką ma korzystny i długotrwały wpływ na rozwój dziecka (Czerniawska, 2005). Wykazano, że dzieci w wieku 4-6 lat, które przez 30 tygodni uczestniczyły w zajęciach muzycznych, osiągnęły lepsze wyniki w nauce oraz testach pamięci. A także udowodniono, że poprawa umiejętności i zdolności została zachowana po zakończeniu zajęć muzycznych. Inne badania z 2000 roku prowadzone w USA przez Rausher i Zupan wykazały, że dzieci w wieku przedszkolnym, które przez 8 miesięcy uczyły się gry na keyboardzie, miały wyższe wyniki w testach pamięciowych i poznawczych w porównaniu z dziećmi z grupy kontrolnej.

LOGORYTMIKA jest jedną z metod interdyscyplinarnych, stosowanych w polskiej logopedii. Powstała z połączenia elementów metodyki logopedii i elementami rytmiki. Od lat siedemdziesiątych XX wieku wzbogaca możliwości oddziaływania w profilaktyce i terapii logopedycznej. Logorytmika to metoda, która opiera się na rytmie muzycznym i tekstach słownych zestrajanych czyli zespolonych przez muzykę i łączonych z ruchami całego ciała (Surowaniec, 1993).

CO ROZWIJAMY/USPRAWNIAMY BAWIĄC SIĘ SŁOWEM I MUZYKĄ?

 • sferę emocjonalną i umiejętności społeczne
 • sprawne wykonywanie ruchów
 • wzrost świadomości swojego ciała
 • umiejętność planowania ruchu w przestrzeni
 • kształtowanie prawidłowej postawy, precyzji wykonania, estetyki i ekspresji ruchu
 • słuch
 • zwrócenie uwagi na cechy wspólne dla muzyki i mowy  takie jak rytm, tempo, wysokość dźwięku, akcent
 • wyrabianie szybkiej reakcji na bodziec
 • wzbogacamy słownik czynnego i biernego
 • narządy artykulacyjne

JAK SIĘ BAWIMY? CO ROBIMY?

 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia usprawniające motorykę (dużą, małą oraz narządów artykulacyjnych)
 • ćwiczenia słuchowe (kształcące poczucie tempa, metrum, dynamiki, barwy)
 • ćwiczenia hamująco-pobudzające czyli wyrabiające szybką reakcję ruchową na sygnały muzyczne  lub słowne
 • ćwiczenia słowno-ruchowe
 • ćwiczenia kształcące inwencję twórczą dzieci

Zapraszamy do obejrzenie krótkiego filmu z naszych zajęć:

J. Ławicka

„SPOKÓJ NA OCEANIE” – TRENING UWAŻNOŚCI

Na zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne uczniowie klas 1-4 uczestniczyli w treningu uważności. Starsi uczniowie z klas 5-8 poznawali techniki mindfulness. Elementy treningu uważności warto wykorzystywać w kontekście zaburzeń lękowych, nadpobudliwości, zwiększonej agresji oraz celem poprawy koncentracji, pamięci czy kreatywności.

Uczniowie poznawali między innymi:

-technikę oddychania „oddychanie po kwadracie”

-ćwiczenie uważności „pięć zmysłów”

-technikę wyobrażeniową „moje bezpieczne miejsce”.

Ciekawe propozycje innych ćwiczeń z zakresu uważności można znaleźć w poniższych propozycjach.

Światowy Dzień Pszczoły

Niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczoły. Dzień tej był okazją do przypomnienia sobie znaczenia pszczół w środowisku. To także pretekst do zastanowienia się, co możemy zrobić dla ochrony tych pożytecznych owadów. Światowy Dzień Pszczół został ustanowiony przez ONZ w 2018 r.

Ponad 87 proc. gatunków roślin na świecie jest zapylanych m.in. przez pszczoły. Powodem ginięcia pszczół jest nieprawidłowe i zbyt częste stosowanie środków ochrony roślin.

Photo by Myriams Fotos on Pexels.com

Chronić pszczoły może każdy z nas!

„Pamiętajmy jednak, że przyczyniać się do ochrony pszczół może każdy z nas. Najprostsze sposoby ich ochrony to:

 • goszczenie ich w swoim ogrodzie;
 • dbanie o środowisko naturalne;
 • pozostawianie w ogrodzie choć części nieskoszonego trawnika, gdzie można założyć kwietną łąkę;
 • sadzenie lub sianie roślin miododajnych o różnych terminach kwitnienia;
 • niewypalanie traw ani łodyg i kwiatów zeszłorocznych – wiele gatunków owadów właśnie tam się kryje;
 • ustawianie dla nich (szczególnie w słoneczne dni) miejsc z wodą, popularnie zwanych poidełkami, zawierających drobne kamyczki lub żwirek, aby owady mogły spokojnie się napić bez zagrożenia moczenia skrzydełek.” (źródło https://www.gov.pl/web/rolnictwo/20-maja–swiatowy-dzien-pszczol)

Na zajęciach terapeutycznych pracowaliśmy i bawiliśmy, wykonując zadania związane z pszczołami:

J. Ławicka

III Szkolny Dzień Ucha i Słuchu

W kwietniu obchodziliśmy Dzień Ucha i Słuchu. Starsi Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie jak działa narząd słuchu, a młodsi dowiedzieli się gdzie znajdują się najmniejsze kości w naszym ciele oraz co w uchu robi ślimak?

Podczas zajęć Uczniowie wybraną technika dekorowali uszy, wykonywali ćwiczenia słuchowe na platformie mTalent, sprawdzali na mapie akustycznej Warszawy zanieczyszczenie najbliższego środowiska hałasem, grali w memo słuchowe, identyfikowali instrumenty muzyczne i dźwięki otoczenia oraz doskonalili analizę i syntezę głoskową. Logopedzi przygotowali również padlet, gdzie zamieszczono przydatne informacje o zagrożeniach płynących z narażeniem narządu słuchu na hałas, podstawowe informacje o układzie słuchowym oraz dla Nauczycieli i Rodziców propozycje gier i książek rozwijąjących percepcje słuchową.

Made with Padlet

M. Puczyk

Wyniki Mazowieckiego konkursu plastycznego „Lalalalandia – planeta ufoludków”

Wyniki Mazowieckiego konkursu plastycznego „Lalalalandia – planeta ufoludków”

klasy 1:
1. Aleksandra Domżał SP nr 2 im Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie
2. Łucja Strandziewicz SP nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie
3. Lena Grabowska SP nr 357 w Warszawie

wyróżnienia:
Franciszek Ufnal SP nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie
Jagoda Bielecka SP nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie
Kacper Kryczka SP nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie

klasy 2:
1. Viktoria Suprunowa SP nr 2 im Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie
2. Maja Ambrozik SP nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie
3. Julia Rogozińska SP nr 343 w Warszawie

wyróżnienia:
Ryszard Godzina SP nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie
Aniela Grzybowska SP nr 2 im Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie
Stanisław Kolebuk SP nr 2 im Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie
Anna Ciak SP nr 2 im Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie

klasy 3:
1. Hanna Jachacy SP nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie
2. Hoang Anh Piekarski SP nr 82 w Warszawie
3. Krzysztof Grzyb SP nr 2 im Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie

wyróżnienie:
Joanna Grobelna SP nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie

Wszystkim uczestnikom i opiekunom gratulujemy!

Dyplomy oraz nagrody zostaną przesłane do szkół.

J. Ławicka