6.03.2021 Europejski Dzień Logopedy

Obchodzimy go we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Pomysłodawcą wydarzenia był w 2004 r był Komitet Łącznikowy Logopedów Unii Europejskiej (CPLOL). W Polsce logopedzi świętują od 2007 r.

Zapraszamy serdecznie rodziców, uczniów i nauczycieli do obejrzenia Padletu, przygotowanego przez zespół logopedyczny z okazji Europejskiego Dnia Logopedy. Znajdziemy tam galerię prac plastycznych, które przedstawiają zawód logopedy i były wykonane przez uczniów naszej szkoły, wypowiedzi naszych uczniów nt. tego kim jest logopeda, co robi w pracy, jakie są ćwiczenia logopedyczne a także szereg ciekawostek dotyczących mowy i jej rozwoju. Zachęcamy do wykonania ćwiczeni narządów artykulacyjnych i zmierzenia się z łamańcami językowymi.

https://padlet.com/logopediasp343/europejski_dzien_logopedy

J. Ławicka, K. Wielec

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Lekcja z logopedą

24.02 w klasie 3b miałam przyjemność poprowadzić lekcję dotyczącą rozwoju mowy. Uczniowie dowiedzieli się od kiedy rozwija się mowa, w jakim wieku rozwija się najszybciej, co wpływa na rozwój mowy i jakie są etapy rozwoju mowy. Posłuchaliśmy dźwięków jakie słyszy dziecko w brzuchu mamy oraz obejrzeliśmy filmy z różnych etapów rozwoju mowy dziecka.

logopeda Joanna Ławicka

Konkurs logopedyczny!

Zapraszamy do udziału uczniów z klas IV-VI!

Rusz głową i wymyśl jak najdłuższe zdanie, które kryje jak najwięcej wyrazów z głoską [ż]. Liczy się pomysłowość, długość zdania i przydatność materiału językowego!

Umieść swoje zdanie tutaj: https://padlet.com/logopediasp343/konkurs

Dokładny regulamin konkursu znajduje się poniżej.

REGULAMIN  KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO:

Organizatorem konkursu jest Szkoła z Oddziałam Integracyjnymi nr 343 im Matki Teresy z Kalkuty. Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za organizację konkursu są: Joanna Ławicka, Magda Puczyk, Karolina Wielec.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI

CELE OGÓLNE:

– dbanie o poprawność językową;

– rozwijanie świadomości językowej; 

– rozbudzanie zamiłowania do języka polskiego;

– pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej;

– motywowanie do wspólnej pracy ucznia, rodziców i nauczycieli nad poprawnością językową; – uczenie zasad zdrowej rywalizacji;

– zachęcanie do działania na rzecz wspólnoty szkolnej.

ZADANIE:

Należy ułożyć jak najdłuższe zdanie, które będzie składało się z jak największej liczby wyrazów zawierających głoskę [ż] (może być zapisana również jako rz). Zdanie należy umieścić na stronie https://padlet.com/logopediasp343/konkurs.

KRYTERIA OCENY:

Pod uwagę będą brane następujące elementy: długość zdania, przydatność

oraz poprawność materiału językowego.

NAGRODY :

Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy uczestnictwa zaś dla laureatów I, II i III miejsca nagrody rzeczowe.

Termin dostarczania prac: 08.03.2021

Termin ogłoszenia wyników: 19.03.2021

PoczytajMY

Głośne czytanie dziecku wspiera jego rozwój psychiczny i wzmacnia poczucie własnej wartości. Uczy posługiwania się  językiem, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu. Czytanie książek to doskonała stymulacja dla mózgu. Słuchając czytanej lektury, tworzymy w głowie obrazy, łączymy nową wiedzę z tym, co już jest nam znane. Czytanie uczy myślenia i przekłada się na lepszą pamięć. Rozwija wyobraźnię, poprawia koncentrację. Jest też także znakomitą rozrywką, która chroni przed uzależnieniem się od mediów. Jest to niezmiernie ważne w dzisiejszych czasach, kiedy dzieciom tak trudno jest oderwać się od ekranów. Słuchanie czytanych tekstów poszerza wiedzę, ułatwia naukę oraz rozwiązywanie problemów. Głośne czytanie dzieciom przez dorosłych czy starszych kolegów przygotowuje i motywuje do samodzielnego czytania.

Cele:

– promowanie czytelnictwa

–  wspieranie rozwoju

– kształtowanie dobrych nawyków

– rozwijanie sprawności językowej

Cele szczegółowe:

– wzmacnianie poczucia własnej wartości

– rozwijanie wrażliwości moralnej i empatii

– rozwijanie wrażliwości na sztukę i innych ludzi

– poszerzanie słownictwa biernego i czynnego

– kształtowanie poprawności gramatycznej

– rozwijanie wyobraźni

– poprawa koncentracji

– zdobywanie wiedzy

– nauka rozwiązywania problemów

– wdrażanie nawyku pożytecznego spędzania czasu

– zapobieganie uzależnieniu się od „ekranów”

– przygotowanie do samodzielnego czytania

Uczestnicy projektu:

Projekt jest kierowany do uczniów  wybranych klas z poziomu 1-3.

Czas trwania:

– od wrzesień 2020r. do czerwca 2021r.

Joanna Ławicka

Seplenienie międzyzębowe

Seplenienie międzyzębowe

Seplenienie międzyzębowe nazywane również sygmatyzmem interdentalnym to nieprawidłowa wymowa jednej lub więcej głosek dentalizowanych: syczących (s, z, c, dz), ciszących (ś, ź, ć, dź) oraz szumiących (sz, ż, cz, dż). Nieprawidłową wymową mogą być objęte głoski wszystkich trzech szeregów (syczącego, ciszącego, szumiącego), jak
i tylko jednego szeregu lub jednej głoski danego szeregu.

Charakteryzuje się ono wsuwaniem języka podczas wymowy pomiędzy zęby, poza jamę ustną. Przepływające powietrze przez język rozchodzi się na boki zniekształcając dźwięk danej głoski, zamiast przepływać swobodnie przez środek języka.

Seplenieni międzyzebowe to jedna z najczęściej występujących wad wymowy u dzieci.
W języku polskim nie występuję żadna głoska, która była by realizowana z językiem wsuwanym pomiędzy zęby, więc w przypadku wystąpienia takiego zjawiska konieczne jest rozpoczęcie terapii logopedycznej.

 JAKIE SĄ PRZYCZYNY SEPLENIENIA MIĘDZYZĘBOWEGO?

Przyczyn takiego stanu jest wiele i mogą być różne. Niektóre z nich są utrwalane przez lata, a swoje początki mają jeszcze zanim dziecko zaczęło mówić .

Do głównych przyczyn seplenienia międzyzębowego można zaliczyć:

 • nieprawidłowa budowa zgryzu
 • infantylny przetrwały sposób połykania
 • oddychanie przez usta (np. w skutek przerośniętego trzeciego migdała)
 • skrócone wędzidełko podjęzykowe
 • nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka, która często idzie w parze
  z infantylnym sposobem połykania.
 • nieprawidłowe napięcie mięśniowe
 • długotrwałe ssanie smoczka w dzieciństwie
 • ssanie przedmiotów (ołówka, długopisu), kciuka
 • picie z butelek ze smoczkiem, dzióbkiem lub z kubków niekapków
 • nieprawidłowe wzorce językowe (np. któryś z rodziców sepleni)

Pamiętaj!

TERAPIA SEPLENIENIA MIĘDZYZĘBOWEGO

Głównym  jej celem jest odnalezienie przyczyny jego występowania i usunięcie jej. Terapia powinna być rozpoczęta jak najwcześniej po zaobserwowaniu nieprawidłowości. Nierzadko aby móc w pełni wyeliminować źródło problemu wymaga współpracy wielu specjalistów, takich jak laryngolog, ortodonta, fizjoterapeuta, neurolog czy psycholog.

Czas trwania terapii sygmatyzmu interdentalnego jest długotrwałym procesem wymagającym dużo pracy oraz konsekwencji zarówno ze strony dziecka, rodziców  jak
i logopedy. W zależności od tego jakie głoski zostały objęte nieprawidłową artykulacją, logopeda uczy dziecko nowego prawidłowego wzorca ich wymawiania. Zmieniając utrwalone już nieprawidłowe wzorce ruchowe języka.

Dlatego tak ważna jest szybka reakcja i podjęcie terapii logopedycznej oraz ścisła
i  systematyczna współpraca z logopedą, aby móc pozbyć się problemu wadliwej wymowy i uzyskać pozytywne efekty terapii.

Co można zrobić w domu, aby wspomóc terapię_ (3)

Poniżej znajdują się linki do artykułów z ćwiczeniami i inspiracjami na domowe zabawy logopedyczne:

 1. Ćwiczenia prawidłowej pozycji spoczynkowej języka
 2. Ćwiczenia oddechowe
 3. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie języka
 4. Domowe zabawy logopedyczne

 

 

Logopeda Karolina Wielec

 

A co jeśli… dziecko się jąka?

Canva - Close-Up Photo of Kid's Eye(1)

Wielu rodziców martwi się reakcjami otoczenia w szkole. Przede wszystkim boją się wyśmiania dziecka… Dlatego ważne jest aby poinformować nauczyciela o jąkaniu i poprosić o wsparcie a także poinformować inne dzieci, by nie powstały w nich uprzedzenia. W wielu wypadkach nieodpowiednie zachowania innych wynikają z niewiedzy.

W historii ludzkości można znaleźć wiele przykładów znanych ludzi, którzy się jąkali takich jak król Jerzy VI, Marlin Monroe czy Winston Churchill. Współcześnie trudności z płynnym mówieniem mają np. Tiger Woods, Bruce Willis, Jurek Owsiak, Łukasz Golec. Zwykle początek jąkania przypada między 2 a 4 rokiem życia, kiedy następuje intensywny rozwój mowy. Badania naukowe wykazują, że w dzieciństwie jąka się ok 5% dzieci a wśród dorosłych jąkanie występuje u ok 1% populacji. Oznacza to, ze w dzieciństwie  średnio czworo na pięcioro jąkających się dzieci przezwycięży ten problem.

Moje dziecko się jąka…

Canva - Girl in Blue Short Sleeve T-shirt Reading Book

STOP! ⛔️ Zatrzymaj się i pomyśl, co ułatwi mu komunikację?

Złote zasady czyli najważniejsze wskazówki wspierające płynność mowy dziecka:

(K. Węsierskiej, B. Jeziorczak „Czy moje dziecko się jąka? Przewodnik dla rodziców małych dzieci, które mają problem z płynnym mówieniem” Katowice 2011

Mniej pytam, więcej komentuję!

Mówię w sposób zrozumiały dla dziecka!

Zamiast poprawiać, powtarzam wypowiedź dziecka w sposób poprawny!

Daję dziecku czas: na rozpoczęcie wypowiedzi, odpowiedź na pytanie i zakończenie wypowiedzi!

Mówię w tempie wygodnym dla dziecka!

Stosuję pauzy i zasadę mówienia po kolei!

Wykorzystuję kontakt wzrokowy, bogatą ekspresję i mowę ciała!

Dbam o spokojny tryb życia naszej rodziny, unikam pośpiechu, wywierania presji na dziecko!

Obserwuję i słucham z uwagą tego, co mówi moje dziecko, bez względu na płynność!

Akceptuję moje dziecko takie, jakie jest!

Mam realistyczne oczekiwania, doceniam wysiłek dziecka, a mniej efekty!

Buduję wiarę w siebie i poczucie pewności siebie u mojego dziecka!

Wzmacniam, nagradzam gestami i słowami – pamiętam o szczerych pochwałach!

Bawię się z dzieckiem, w zabawie stwarzam mu okazje do przejmowania inicjatywy!

Jąkanie – jak sobie z nim radzić?

Krótki film animowany o jąkaniu.

Jak_mowic_o_jakaniu_w_szkole

logopeda Joanna Ławicka

TRZY SPOSOBY NA SAMODZIELNY MASAŻ W WARUNKACH DOMOWYCH

Część 2

Masaż to jeden z najprzyjemniejszych zabiegów, jakich można doświadczyć. Masaże mają zbawienny wpływ zarówno na stan psychiczny, jak i fizyczny każdego z nas. Przedstawiam techniki samodzielnego masażu rozluźniania mięśni, karku, przedramion, rąk, nóg i pleców. Każdy może je wykonać w domu. Do tego samodzielnego masażu wystarczy wałek piankowy lub piłeczka tenisowa. Skutecznie rozluźnia i neutralizuje ból mięśniowy. Ból mięśni – samodzielnie rozluźnij swoje bolące mięśnie. Doraźne sposoby rozluźniania najczęściej dokuczających spiętych i przeciążonych miejsc. Prezentowane techniki rozluźniające można wykonać samemu przy użyciu rąk, piłeczki tenisowej oraz wałka. Są to proste i skuteczne metody, który każdy może wypróbować w domu. Zajmują tylko kilka minut i nie wymagają fachowej wiedzy. Samodzielny masaż jest prosty do wykonania.

1. Sposób – masaż na obolałą szczękę

Zaciskanie szczęki w sytuacjach stresowych może prowadzić do skurczów w szczęce i w efekcie wywoływać ból szczęki i głowy. Ta technika przynosi najlepsze efekty rano niedługo po przebudzeniu. Śmiało można ten trening wykonać samemu.
Wykonane masażu:
1. Opuszkami palców naciskaj mięśnie poniżej kości policzkowych, zaczynając od góry.
2. Na przemian otwieraj i zamykaj usta w trakcie masowania.
3. Masaż wykonuj od końca żuchwy, aż do brody. Z góry na dół.
4. Kiedy dotrzesz do bokobrody naciśnij kciukiem kość szczęki i przyciągnij pozostałymi palcami po policzkach do dołu.
5. Powtarzaj ten ruch wzdłuż szczęki poruczając się w kierunku policzków.
6. Na koniec, złap brodę i pociągnij skórę w dół trzymając ją pomiędzy kciukami a palcami wskazującymi.

5oq44ek9gl9fbvhp

m9gedj9tacztg5hi

2. Sposób – Masaż na obolałe kolana po całodziennym siedzeniu przy biurku

Ta technika pozwala na rozluźnienie z napięcia powięzi w stawie kolanowym. Przynosi ukojenie dla kolan które zbyt długo były zgięte, wywołując napięcie w więzadłach kolanowych.
Wykonanie samodzielnego masażu:
1. Siedząc wyprostuj lekko nogę pozwalając jej odpocząć. Pozwoli to mięśniom się lekko rozluźnić ułatwiając masowanie.
2. Naciśnij obolałe miejsce palcem wskazującym, kreśląc palcem kształt gwiazdy lub kwadratu przez 10 sekund.
3. Ponownie zegnij i rozprostuj masowaną nogę dwa razy.
4. Powtórz masaż 3 do 4 razy.

sdaz3qwbitxkg4or

3. Sposób – samodzielne rozmasowanie obolałych pośladków

Kiedy chcesz samemu rozmasować pośladek, a nie ma nikogo kto mógłby zrobić to za Ciebie 🙂 Samodzielny masaż pośladków wymaga użycia piłeczki tenisowej.
Wykonanie samodzielnego masażu pośladków:
1. Usiądź na podłodze ze zgiętymi nogami, rękoma podpierając plecy. Umieść piłkę tenisową pod pośladkiem.
2. Unieś nogę od tej strony co piłka i wykonaj ruch do przodu i do tyłu, tak aby piłka swobodnie masowała bolące miejsce pośladka. Po 4-5 powtórzeniach zmień stronę.
3. Powtórz masaż na każdą nogę dwukrotnie.

0sk9vr8c7aqfz1oq

Powodzenia!!!
mgr Magdalena Śpiewak – fizjoterapeuta

TRZY SPOSOBY NA SAMODZIELNY MASAŻ W WARUNKACH DOMOWYCH

Masaż to jeden z najprzyjemniejszych zabiegów, jakich można doświadczyć. Masaże mają zbawienny wpływ zarówno na stan psychiczny, jak i fizyczny każdego z nas. Przedstawiam techniki samodzielnego masażu rozluźniania mięśni, karku, przedramion, rąk, nóg i pleców. Każdy może je wykonać w domu. Do tego samodzielnego masażu wystarczy wałek piankowy lub piłeczka tenisowa. Skutecznie rozluźnia i neutralizuje ból mięśniowy. Ból mięśni – samodzielnie rozluźnij swoje bolące mięśnie. Doraźne sposoby rozluźniania najczęściej dokuczających spiętych i przeciążonych miejsc. Prezentowane techniki rozluźniające można wykonać samemu przy użyciu rąk, piłeczki tenisowej oraz wałka. Są to proste i skuteczne metody, który każdy może wypróbować w domu. Zajmują tylko kilka minut i nie wymagają fachowej wiedzy. Samodzielny masaż jest prosty do wykonania.

Część 1

1. Sposób – na samodzielne rozmasowanie stóp

Największą zaletą tej techniki jest jej dyskrecja. Masaż możesz wykonywać siedząc przy biurku nie przerywając pracy. Potrzebujesz jedynie piłeczki tenisowej lub podobnej wielkości piłki.
Wykonanie samodzielnego masażu stóp:
a) Siedząc na krześle, postaw stopę bez obuwia na piłce. Wykonuj ruchy stopą w przód i w tył równocześnie naciskając na piłkę. Ruch powinien przebiegać od śródstopia, aż do pięty. Siła nacisku powinna być odczuwalna, ale nie zbyt duża, aby nie spłaszczyć piłki.
b) Miejsca szczególnie obolałe lub spięte powinny zostać rozmasowane dodatkowo okrężnymi ruchami stopy.
Rada: Jeśli potrzebujesz dodatkowej siły, wykonaj ćwiczenie na stojąco.

stopy

2. Samodzielne rozmasowanie karku i mięśni szyi

Ta technika rozluźnia napięcie w okolicach szyi i karku.
Dolegliwości te są często spotykane w związku z wadą postawy lub przebywaniem w wymuszonej niewygodnej pozycji np. pochylając się nad monitorem przez dłuższy czas. Tym samym często dotyczą uczniów nad odrabianymi lekcjami. Szyję możesz rozmasować samodzielnie, bez żadnych dodatkowych akcesoriów. Do automasażu szyi wymagane jest przyjęcie pozycji leżącej i oparcie głowy na dłoniach i chwila relaksu.
Wykonanie samodzielnego masażu karku:
a) Połóż się na plecach, ugnij nogi w kolanach podpierając się na stopach. Ważne: upewnij się, że plecy i nogi są ułożone prosto.
b) Weź 2 piłki tenisowe, podłóż je pod głowę i przytrzymaj oburącz. Każda piłka powinna się znajdować pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym.
c) Opierając głowę na piłkach wykonuj skręty głową w prawo i w lewo oraz w górę i w dół.

Kark1

kark2

3. Sposób – Masaż na ból dolnego odcinka pleców

Ta technika pomaga rozluźnić dolny odcinek pleców lędźwi-kręgosłupa.
Wykonanie samodzielnego masażu lędźwi- kręgosłupa:
a) Połóż się na plecach ze zgiętymi w kolach nogami i stopami płasko na ziemi.
b) Pod plecy na wysokości bolącego miejsca podłóż 2 piłki tenisowe. Ważne, aby piłki były nie niżej niż kość krzyżowa.
c) Podnoś i opuszczaj biodra naciskając plecami na piłki. Podnosząc biodra staraj się nie dopuścić do przemieszczania piłek.

plecy

Powodzenia!!!
mgr Magdalena Śpiewak – fizjoterapeuta

Praca nad kontrolą posturalną w warunkach domowych

Nieprawidłowe przystosowanie posturalne wskazuje na dysfunkcje integracji sensorycznej. Zaburzenia kontroli postawy mogą być spowodowane przede wszystkim nieprawidłowym sprzężeniem zwrotnym z systemu przedsionkowego i proprioceptywnego, ale również dotykowego i wzrokowego. Zaburzenia przystosowania posturalnego przejawiają się nieprawidłowymi reakcjami równoważnymi, obronnymi, posturalnymi w tle, obniżonym napięciem mięśniowym, przetrwałymi odruchami tonicznymi, skróconym oczopląsem porotacyjnym.

Mając powyższe na uwadze przedstawiamy ćwiczenia do wykonywania w warunkach domowych, tj. antygrawitacyjne pozycje: wyprostna i zgięciowa oraz zdolność do izolowanych ruchów głowy od tułowia.

Pozycja zgięciowazgięcieDziecko leży na plecach. Głowa przyciągnięta do klatki piersiowej, nogi ugięte w kolanach przyciągnięte do brzucha. Wkładamy w palce stóp dziecka piankowe kołeczki. Dziecko trzymając spinacz chwyta nim kołeczki, wyciąga i odkłada na podłogę. Dziecko może robić to na zmianę raz jedna raz druga ręką, lub dwiema rękoma równocześnie.

Pozycja wyprostna

wyprost.

Dziecko leży na brzuchu i odbija zawieszony przed nim balon. Należy pamiętać o ty by podczas wykonywania zadania ręce i nogi dziecka były jak najdłużej uniesione ponad podłogę. Czas ćwiczeń należy dostosować do możliwości dziecka.

Zdolność do izolowanych ruchów głowy od tułowia

Dziecko trzyma z tyłu na barkach kij, ręce proste w łokciach. Rodzic siedząc z tyłu za dzieckiem, przesuwa wzdłuż kija atrakcyjny dla dziecka przedmiot. Głowa dziecka podąża za przedmiotem. Pilnujemy by ręce dziecka były cały czas proste.
Czas ćwiczeń: dostosować do możliwości fizycznych dziecka.

Uwaga, ćwiczenia należy powtarzać 2-3 minuty, kilkukrotnie.

Literatura i zdjęcia:

 1. Zbigniew Przyrowski, Kliniczna Obserwacja
 2. Sensomotobaby Facebook
 3. Fundacja na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami – OKNO.pl
 4. Maria Kuleczka-Raszewska, Uczę się poprzez ruch

Powodzenia!

Zespół Specjalistów SI – SP343

mgr Sylwia Kanty

mgr Patrycja Knapik

mgr Joanna Szczucka

 

 

 

PLANOWANIE I ORGANIZACJA NAUKI W DOMU

Sytuacja, w której się znaleźliśmy wymaga od nas elastyczności oraz zmiany organizacji i rytmu dnia. Poniżej kilka wskazówek wspierajacych organizację nauki w domu.

MATERIAŁY DO ORGANIZACJI DNIA

Na portalu Librus RODZINA dostępny jest artykuł, który może wesprzeć Państwa w tych działaniach „Nauka z domu – jak zaplanować dzień i nie zwariować”. Ponadto artykuł Małgorzaty Grzywacz zawiera gotowe materiały do pobrania z przykładami zastosowania:

 • KONTRAKT RODZINNY – pozwoli na ustalenie wspólnych zasad w domu, zwięszy poczucie bezpieczeństwa domowników
 • RAMOWY PLAN DNIA – zaplanowany rytm dnia zaoszczędzi stresu i czasu
 • ZAJĘCIA SZKOLNE I ZADANIA – uczy dziecko planowania i organizacji
 • DZIENNA CHECK-LISTA – „odhaczanie” jest źródłem motywacji do dalszego działania

https://portal.librus.pl/artykuly/nauka-z-domu-jak-zaplanowac-dzien-i-nie-zwariowac

2librusrodzina.jpg

W miarę możliwości, zachęcam do wykorzystania  materiałów w celu zaoszczędzenia sobie frustracji i zwiększenia dzieciom poczucia bezpieczeństwa. Dzieci, szczególnie te z trudnościami, potrzebują struktury i jasnych zasad.

LISTA DLA STARSZYCH DZIECI SZKOLNYCH

 1. Zrób listę rzeczy do zrobienia. Skreślaj wykonane zadania,  będzie to źródłem satysfakcji i podniesie motywację do dalszego działania.
 2. Regularnie rób przerwy, nagradzaj się za wykonane zadania.
 3. W czasie nauki zamknij strony społecznościowe, wycisz telefon
 4. Utrzymuj kontakty z kolegami i koleżankami przez telefon, możecie się wspólnie motywować, a po nauce porozmawiać lub wspólnie pograć.
 5. Znajdź spokojne miejsce do wykonania czynności, jeśli jest to biurko, uporządkuj je.
 6. Jeśli spotykasz się z kolegami, nauczycielami on-line, uprzedź domowników.
 7. Załóż teczki z gumką lub wykorzystaj stary segregator do najważniejszych przedmiotów, na ewentualne dodatkowe informacje, karty pracy.
 8. Jeśli pracujesz na komputerze, stwórz foldery na pulpicie do umieszczenia informacji z danego przedmiotu. Wchodzące dokumenty zapisuj IN, wychodzące OUT, dzięki temu zapanujesz nad kopiami.

ROZWIJAMY KOMPETENCJE DZIECI W CODZIENNYCH CZYNNOŚCIACH

Oprócz pracy lub nauki dobrze zaplanować obowiązki domowe oraz koniecznie przyjemności dla dzieci. Podpowiedzcie dzieciom drobne zadania, w których mogą być pomocne i chwalcie za wysiłki i zaangażowanie, nie za efekty.  Włączajcie dzieci w zadania, które i tak musicie codziennie wykonywać. Ćwiczymy umiejętności społeczne w  codziennym życiu 🙂 Więcej już wkrótce.

ZDROWIE PSYCHICZNE WAŻNIEJSZE NIŻ EDUKACJA

Jeśli coś nie zadziała jednego dnia, to zadziała kolejnego. Zmniejszajmy sytuacje steresujące. Jeśli masz trudności z realizacją zadań z różnych powodów, szczerze i otwarcie zwróć się do nauczyciela i poproś o pomoc. Nauczyciele stoją też przed wyzwaniem. Razem będzie łatwiej znaleźć rozwiązanie.

Opr. Małgorzata Radzikowska, psycholog, terapeuta zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne