JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O KORONAWIRUSIE

Z wszystkich stron dociera do nas masa informacji o koronawirusie, informacje te docierają również w sposób niekontrolowany do naszych dzieci, powodując stres, lęk czy smutek. Dlatego ważne jest, aby otwarcie o tym z nimi rozmawiać. Zapewne wielu rodziców poruszało już z dziećmi ten temat. Poniżej podaję kilka wskazówek i źródeł, które mogą wesprzeć Państwa w postępowaniu z dziećmi i młodzieżą w obliczu strachu, który pojawia się w związku z koronawirusem.

  1. ROZMAWIAJ Z DZIECKIEM O KORONAWIRUSIE I OBSERWUJ JEGO REAKCJE

Nasza postawa oddziałuje na dzieci. One obserwują nasze zachowanie i nasze reakcje na informacje. Dzieci mogą mieć różne reakcje lękowe: strach, unikanie, rozdrażnienie, smutek – uczucia te należy zaakceptować. Szczerze rozmawiaj z dzieckiem, również o tym, że nie znasz odpowiedzi na niektóre pytania, szczerość budzi zaufanie.

Możesz skorzystać z pomocy dla młodszych dzieci:

Rozmowę z nieco starszymi dziećmi mogą wesprzeć:

  1. POKAŻ DZIECKU, JAK MOŻE SIĘ OCHRONIĆ

Wszyscy wiemy, że najlepszą drogą do ochrony przed koronawirusem to regularne mycie rąk. Jeszcze na zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne przekonałam się, że warto z dziećmi wspólnie przećwiczyć instruktaż mycia rąk. Możecie pokazać również dzieciom, w jaki sposób przy ewentualnym kaszlu i katarze ochraniać twarz łokciem, by nie zarażać innych. Poproście dziecko, żeby powiedziało Wam, kiedy będzie czuło się źle.

  1. NAUCZ DZIECKO JAK RADZIĆ SOBIE Z LĘKIEM PRZED WIRUSEM

Zachowajcie rutynowe działania i zaplanujcie w miarę możliwości kolejny dzień. Powiedzcie dzieciom, że najprawdopodobniej nie zachoruje, a większość ludzi, którzy się zarażą, nie będą ciężko znosić tej choroby. Ponadto bardzo dużo ludzi pracuje nad tym, żeby nas ochronić, dlatego musimy wszyscy przestrzegać pewnych zasad, np. przebywać w domach.

  1. JAK ZACHOWAĆ DOBRY NASTRÓJ

Możecie pomóc dziecku poradzić sobie ze strachem, kiedy pozwolicie sobie na spontaniczną zabawę z dzieckiem oraz zaplanowany odpoczynek. Czas i przestrzeń na zabawę i odpoczynek pomoże dziecku odreagować stres.

Poniżej infografika, która podpowiada, jak dorośli mogą poradzić sobie z nadmiernym lękiem i zachować dobry nastrój. Źródło: http://www.borntoperfotm.info

korona5.png

W obecnej sytuacji rodziców i nauczycieli wspiera Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę: https://rodzice.fdds.pl/wiedza/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-niepokojacej-sytuacji-zwiazanej-z-koronawirusem/?fbclid=IwAR2kl5BZa9DPTE3R4b4-q95u5ZYiYZ2KjSdVGtqeiIHKxg4dV6vb5tjXUGA.  Możecie też zadzwonić i porozmawiać o swoich rodzicielskich niepokojach. Więcej informacji i kontakt online przez stronę Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę https://800100100.pl/

Opr. Małgorzata Radzikowska, psycholog, terapeuta zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne